Artykuły

Poradniki i Aktualności

Dekret Bieruta: zwrot nieruchomości, roszczenia, odszkodowania

Dekret Bieruta: zwrot nieruchomości, roszczenia, odszkodowania

Dekret Bieruta - co to jest, jakich terytoriów dotyczył i czy można ubiegać się o odszkodowanie lub zwrot nieruchomości? Odpowiadamy w na te pytania w poniższym artykule. Dekret Bieruta z 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy W dniu 26...

Rząd nie chce zwracać nieruchomości w nieskończoność, co z wywłaszczonymi w PRL?

Rząd nie chce zwracać nieruchomości w nieskończoność, co z wywłaszczonymi w PRL?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 3108) trafił do prac legislacyjnych, które posuwają się powoli do przodu. Wszystko wskazuje na to, że procedura zwrotu nieruchomości wywłaszczonych na cel publiczny zmieni się i to zasadniczo. Czy aby na pewno na lepsze? Jaka będzie sytuacja wywłaszczonych w PRL w związku z nowelizacją?

[KORONAWIRUS] Informacje związane z funkcjonowaniem kancelarii

[KORONAWIRUS] Informacje związane z funkcjonowaniem kancelarii

Po pierwsze, nasi prawnicy i personel pracuje dla Państwa bez zakłóceń, dotyczy to zarówno spraw już zleconych, jak i nowych zgłoszeń. Większość z nas świadczy pracę zdalną, a ponadto wyznaczane są dyżury, dzięki którym odbieramy korespondencję na bieżąco.

Praprzyczyna wszystkich patologii reprywatyzacyjnych

Praprzyczyna wszystkich patologii reprywatyzacyjnych

Prezydent Warszawy, profesor prawa, od wielu tygodni nie stawia się przed Komisją Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji warszawskiej, za co karana jest kolejnymi grzywnami. Tłumaczy to tym, że w jej przekonaniu działanie komisji niezgodne jest z konstytucją.

Konwersatorium metropolitalne o reprywatyzacji

Konwersatorium metropolitalne o reprywatyzacji

W poniedziałek 16 listopada o godz. 18:00 w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych przy al. Grunwaldzkiej 5 odbyło się Konwersatorium Metropolitalne o reprywatyzacji organizowane przez Instytut Metropolitalny.

Reprywatyzacja: stracą byli właściciele

Reprywatyzacja: stracą byli właściciele

Ustawą z dnia 25 czerwca, zwaną skrótowo, ale myląco, małą ustawą reprywatyzacyjną, Sejm postanowił wygasić dotychczasowe roszczenia byłych właścicieli o zwrot wielu nieruchomości warszawskich, przejętych dekretem z 1945 r., nie gwarantując im za to odszkodowań.

Wielu przewlekłych postępowań można uniknąć

Wielu przewlekłych postępowań można uniknąć

Postępowania dotyczące roszczeń do znacjonalizowanych lub wywłaszczonych nieruchomości często ciągną się w urzędach latami. Tymczasem art. 12 kodeksu postępowania administracyjnego nakazuje organom załatwiać sprawy szybko, posługując się w tym celu możliwie najprostszymi środkami.

Sprzedaż wywłaszczonej działki nie zwalnia z konieczności jej zwrotu

Sprzedaż wywłaszczonej działki nie zwalnia z konieczności jej zwrotu

Tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozstrzygnął sprawę ziemi przekazanej przez byłych właścicieli w 1972 r. pod budowę lotniska. Odbyło się to na mocy art. 6 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz.U. z 1961 r. nr 18, poz. 94). Ponieważ cel ten nie został zrealizowany, spadkobiercy upomnieli się w 2010 r. o zwrot gruntu.

Skargi na bezczynność niemile widziane

Skargi na bezczynność niemile widziane

Wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym Zgodnie z art. 52 § 1 i 2 PPSA strona, która w postępowaniu administracyjnym wyczerpała przysługujące jej środki zaskarżenia, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Cel publiczny należy realizować legalnie

Cel publiczny należy realizować legalnie

Według sądów można odmówić zwrotu nieruchomości, nawet jeśli cel wywłaszczenia został zrealizowany bez stosownych zezwoleń. Jest to niezgodne z konstytucją.

Za brak odszkodowania ze strony państwa należy się rekompensata

Za brak odszkodowania ze strony państwa należy się rekompensata

Obowiązująca od 1997 r. Konstytucja RP zagwarantowała obywatelom ochronę ich prawa własności (art. 21 ust. 1). Tylko wyjątkowo dopuszczalne jest wywłaszczenie na cele publiczne i to za słusznym odszkodowaniem (art. 21 ust. 2). Chodzi o to, aby wywłaszczony właściciel mógł sobie kupić inną nieruchomość.

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Odszkodowanie za wywłaszczenie

Nieruchomość wywłaszczono z przeznaczeniem „dla wykonywania zadań określonych w zatwierdzonych planach gospodarczych”. Bliżej nieokreślony cel wywłaszczenia został sprecyzowany w decyzji lokalizacyjnej jako „strefa ochrona dla obiektów wojskowych”. Wywłaszczenie nieruchomości nastąpiło na podstawie „dobrowolnej” umowy sprzedaży.

Prawo do odzyskania utraconego mienia

Prawo do odzyskania utraconego mienia

Co jakiś czas przy okazji głośniejszych spraw dotyczących nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w czasach PRL – pojawiają się głosy na temat reprywatyzacji. Część opinii publicznej popiera roszczenia byłych właścicieli i ich spadkobierców a część jest im przeciwna.

Bilet w jedną stronę za zrzeczenie się nieruchomości

Bilet w jedną stronę za zrzeczenie się nieruchomości

Dla wielu osób możliwość wyjazdu na stałe do dawnej Republiki Federalnej Niemiec była marzeniem. To co dla większości osób było nieosiągalne, dla niektórych było na wyciągnięcie ręki. Warunkiem jednak uzyskania zgody na wyjazd na zachód było zrzeczenie się własności nieruchomości położonych na terenie Polski.

Czyżby wywłaszczeniowe deja vu?

Czyżby wywłaszczeniowe deja vu?

Nieruchomość położona w atrakcyjnej części Gdyni została w czasie wojny zajęta przez gestapo, zresztą podobnie jak wiele innych nieruchomości w mieście, które Krigsmarine obrała sobie za bazę okrętów podwodnych.

Ile kosztuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Ile kosztuje zwrot wywłaszczonej nieruchomości

W toku sporządnia operatu szacunkowego na potrzeby postępowania o zwrot nieruchomości, do czynności rzeczoznawcy należy ocenić czy nastąpiła zmiana stanu nieruchomości spowodowana działaniami dokonanymi bezpośrednio na tej nieruchomości, które powodują zwiększenie lub zmniejszenie jej wartości.

Decyzja nieważna

Decyzja nieważna

Atrakcyjna zabudowana nieruchomość w Gdyni na Kamiennej Górze, stanowiąca przykład architektury gdyńskiego modernizmu , została zaraz po zajęciu miasta przez wojska hitlerowskie przeznaczona na potrzeby gestapo.

Jak zabierać to już wszystko i wszystkim

Jak zabierać to już wszystko i wszystkim

Na mocy zawartej w 1918 roku umowy dzierżawy prywatna spółka wydobywcza, działająca na terenie dawnego województwa lwowskiego, wykorzystywała na potrzeby swojej działalności także grunty osób prywatnych.

Na cele publiczne

Na cele publiczne

Niejednokrotnie instytucje państwowe wynajmowały albo dzierżawiły prywatne nieruchomości, za co były zobowiązane do płacenia czynszu. Z płatnościami różnie bywało, jednak instytucje płaciły na czas, inne mniej skrupulatnie , a niektóre z czasem w ogóle przestawały płacić. W przypadku zwłoki w płatności sądy cywilne zawsze jednak stawały po stronie właścicieli i zasądzały im odpowiednie kwoty.

Akt nadania własności musi być precyzyjny

Akt nadania własności musi być precyzyjny

W ramach prowadzonej od mniej więcej 28 kwietnia do końca lipca 1947r. akcji „Wisła” przesiedlono z terenów południowo-wschodnich Polski około 140 tysięcy osób ludności cywilnej. Akcja ta objęła w głównej mierze ludność Ukraińską, Bojków, Dolinian i Łemków, a także małżeństwa polsko-ukraińskie.

Prawo do gospodarstwa rolnego

Prawo do gospodarstwa rolnego

Jak wielu innych repatriantów-przesiedleńców Stanisław P. otrzymał na terytorium Polski gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 50 ha. Na początku objął całe gospodarstwo w posiadanie w oparciu o protokół przekazania, a następnie nadano mu je na podstawie orzeczenia o wyznaczeniu nabywcy gospodarstwa, zwanego powszechnie aktem nadania.

Wywłaszczenie na żądanie

Wywłaszczenie na żądanie

Niejednokrotnie zdarzało, że inwestycję z zakresu użyteczności publicznej lokalizowano w centrum życiowym gospodarstwa rolnego czyli tzw. siedlisku.

Majątek ziemski na Lubelszczyźnie

Majątek ziemski na Lubelszczyźnie

W miejscu doszczętnie zniszczonego w XVII wieku zamku lubelskiego, w latach 20-tych XIX wieku zbudowano zamek w stylu neogotyckim. Od początku pełnił on funkcje więzienne, pierwotnie jako więzienie kryminalne Królestwa Kongresowego.

Losy pewnego tartaku na Kaszubach

Losy pewnego tartaku na Kaszubach

Pod koniec lat dwudziestych XX wieku doszło do zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, której przedmiotem był dobrze prosperujący, ale niewielki tartak, położony na Kaszubach. Stronami transakcji byli obywatele Polscy i przez kolejne lata wspólnie prowadzili tartak.

Mienie zabużańskie – rekompensata. Studium przypadku

Mienie zabużańskie – rekompensata. Studium przypadku

Początek II Wojny Światowej spowodował hekatobombę na całym terytorium II RP. Obywatele polscy jak i inni mieszkańcy tych ziem nie wiedzieli czego się spodziewać jak i jakie działania podjąć w obliczu zagrożenia wpierw ze strony najeźdźców hitlerowskich jak i od 17 września 1939r. ze strony wojsk sowieckich.

„A wojsko ćwiczyło tam krok marszowy….”

„A wojsko ćwiczyło tam krok marszowy….”

Rodzina G. jak wiele innych została po wojnie w ramach zakrojonej na szeroką skale repatriacji przewieziona do Gdańska. Przydzielono jej w połowie lat 50-tych XX wieku gospodarstwo rolne, składające się z połowy siedliska, które do tej pory w całości było własnością innej zabużańskiej rodziny oraz gruntów rolnych znajdujących się kilka kilometrów dalej przy obecnej ulicy Myśliwskiej.

Wywłaszczenie pod szkołę, która nigdy nie powstała

Wywłaszczenie pod szkołę, która nigdy nie powstała

W przypadku sprawy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w Gdańsku przy ulicy Chłopskiej (jeszcze do niedawna część terenu targowiska na Przymorzu prowadzonego przez spółkę Zielony Rynek) nieruchomość została wywłaszczona w 1967r. pod budowę szkoły podstawowej (szkoły ćwiczeń).