Polityka Prywatności

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA

ZWROTY NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA

Szanowni Państwo,

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest DARTDG Staszak Kełpiński Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku przy u. Jaśkowa Dolina 4/3.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b, c, f Ogólnego  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z 27.04.2016r. ( RODO ) w celu realizacji  umowy. 

Administrator danych nie udostępnia Państwa danych.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.

DZIAŁAMY WYŁĄCZNIE W OPARCIU O WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE OD SUKCESU, CO OZNACZA, IŻ DOPIERO Z CHWILĄ UZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWA OKREŚLONYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH PRZYSŁUGUJE NAM WYNAGRODZENIE.

Pracujmy razem!