Zespół

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA

ZWROTY NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA

mec. JAKUB ŻAK

mec. JAKUB ŻAK

Adwokat

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, od 2016 roku pełni rolę koordynatora pracy gdańskiego biura Kancelarii, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracę pt. „Reprywatyzacja mienia nieruchomego na obszarze byłego Wolnego Miasta Gdańska”, wcześniej ukończył Administrację na tym samym wydziale. Obecnie rozwija swoje zainteresowania naukowe z dziedziny teorii i filozofii prawa. Aktywnie działa społecznie.

mec. KACPER NAJDER

mec. KACPER NAJDER

Adwokat

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej od 2008 r. Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. W ramach praktyki prowadzi sprawy karne oraz cywilne. Specjalizuje się w tematyce szeroko pojętej obsługi rynku nieruchomości. W ramach prowadzonych spraw reprywatyzacyjnych uzyskał dla swoich klientów wiele pozytywnych decyzji administracyjnych.

mec. JOLANTA STASZAK

mec. JOLANTA STASZAK

Adwokat

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej od 2012 r. Poprzednio długoletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego, zajmujący się m.in. wywłaszczaniem i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości. Autorka wielu publikacji o problematyce reprywatyzacji. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.

mec. MAREK FORYŚ

mec. MAREK FORYŚ

Radca Prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, absolwent podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości, od ponad 10 lat zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa nieruchomości, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących reprywatyzacji, w zakresie której prowadzi kilkadziesiąt postępowań sądowych i administracyjnych.

mec. MAREK WOŹNIAK

mec. MAREK WOŹNIAK

Radca Prawny

Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce nieruchomości, a bardzo dobrze zdany egzamin sędziowski pozwala mu szerzej spojrzeć na problematykę roszczeń byłych właścicieli i ich spadkobierców. W razie konieczności skutecznie reprezentuje ich przed Sądem Najwyższym i NSA. Zainteresowanie polską historią łączy z umiejętnościami zawodowego pełnomocnika.

MAGDALENA JASIŃSKA

MAGDALENA JASIŃSKA

Prawnik - przedstawiciel w Warszawie

W 2010 r. ukończyła studia dzienne na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku prawo. Odbyła praktyki zawodowe w prokuraturze i w kancelarii radcy prawnego. Od 2010 r. pracuje w warszawskiej filii Kancelarii Reprywatyzacyjnej, zajmując się sprawami rewindykacji nieruchomości przejętych przez państwo. Dodatkowo prowadzi też sprawy administracyjne Kancelarii. Od kilku lat w okresie letnim zwiedza południe Europy jako pilot wycieczek (Włochy, Hiszpania, Bułgaria). W czasie wolnym poza podróżami interesuje się sportem (przeze wszystkim siatkówką) i muzyką.

PATRYK SYNGIERSKI

PATRYK SYNGIERSKI

Aplikant adwokacki

Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, broniąc pracy magisterskiej pt. „Powództwo o stwierdzenie nieistnienia uchwały wspólników/akcjonariuszy spółek kapitałowych”. W 2023 r. uzyskał najwyższy w izbie rezultat punktowy z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Podczas studiów uczestniczył w specjalizacji cywilnoprawnej oraz w seminarium magisterskim z prawa handlowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów pracując dla kilku trójmiejskich kancelarii oraz odbywając praktyki zawodowe w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. W toku studiów brał udział w programie „Szkoła Orłów”, a także otrzymywał stypendium Rektora UG dla najlepszych studentów. Do jego głównych obszarów zainteresowań należą zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego i administracyjnego.

PATRYCJA WÓJCIK

PATRYCJA WÓJCIK

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorem pracy magisterskiej dotyczącej prawa własności intelektualnej w kontekście prawa cytatu. Obecnie rozwija swój krąg zainteresowań w kierunku prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, szczególnie w dziale szeroko pojętej reprywatyzacji. Odbywała praktyki w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, gdzie pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności prawne. Doświadczenie w zawodzie zdobyła także pracując w dziale prawnym spółki akcyjnej oraz odbywając praktyki w kancelarii adwokackiej.

MAREK ŁADA

MAREK ŁADA

Specjalista do spraw marketingu

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Podyplomowego Studium Zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie. W ostatnich latach silnie związany z branżą energetyczną, nieruchomościami i szeroko pojętą reprywatyzacją. Specjalista w dziedzinie budowania strategii i negocjacji kontraktów. Odpowiada za kontakty z mediami.

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie "za zwrot" lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!

WYCENA I SPRZEDAŻ

OBSŁUGA FINANSOWA

OBSŁUGA KSIĘGOWA

DZIAŁAMY WYŁĄCZNIE W OPARCIU O WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE OD SUKCESU, CO OZNACZA, IŻ DOPIERO Z CHWILĄ UZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWA OKREŚLONYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH PRZYSŁUGUJE NAM WYNAGRODZENIE.

Pracujmy razem!