Osiągnięcia

KANCELARIA REPRYWATYZACYJNA

ZWROTY NIERUCHOMOŚCI / ODSZKODOWANIA

Postępowania dotyczące wywłaszczonych nieruchomości

 

Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie:  decyzja Starosty Złotowskiego z dnia 19 lutego 2021 r. ustalająca odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2021-02-19
Nieruchomość: Zakrzewo, Gmina Zakrzewo działka budowlana
Nr sprawy: GN-RGN.6821.1.2020
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem  

 

Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Złotowskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. ustalające odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2020-12-10
Nieruchomość: Zakrzewo, Gmina Zakrzewo działka budowlana
Nr sprawy: GN-RGN.6821.1.2019
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem 

 

Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 września 2020 r. ustalająca odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość w wysokości 340 737 zł
Data wydania orzeczenia: 2020-09-11
Nieruchomość: Gdynia – Cisowa, ul. Morska
Nr sprawy: PNO.6821.17.2016
Pełnomocnik: r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: powództwo o odszkodowanie za decyzję rażąco naruszającą prawo
Rozstrzygnięcie: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. podwyższający do wysokości 762 352 zł odszkodowanie przyznane za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa znajdującą się pod zarządem państwowym
Data wydania orzeczenia: 2020-09-09
Nieruchomość: grunt stanowiący część Fabryki Konserw i Marmolady Helmut Aust-Kotlin
Nr sprawy: I Aca 357/18
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Gdańskiego z dnia 15 lipca 2020 r. ustalająca odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość w wysokości 390 802 zł
Data wydania orzeczenia: 2020-07-15
Nieruchomość: Łegowo, gm. Pruszcz Gdańsk
Nr sprawy: GKiK-GN.683.4.6.2019.KL/MA
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2020 r. ustalająca odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej prawa własności działki polegającej na budowie sieci ciepłowniczej
Data wydania orzeczenia: 2020-06-19
Nieruchomość: Gdynia, ul. Wejherowska
Nr sprawy: NSP-VIII.7581.1.195.2019.AG
Pełnomocnik: r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Złotowskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2018-03-14
Nieruchomość: Zakrzewo, gm. Zakrzewo, woj. Wielkopolskie, działka budowlana
Nr sprawy: GN-RGN.6821.4.2016
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Miasta Konina ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2017-11-30
Nieruchomość: Konin (dawniej Nowy Dwór), działka budowlana
Nr sprawy: GN.6821.1.3.2017
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Wielkopolskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2017-10-17
Nieruchomość: Damasławek gm. Wągrowiec, działka budowlana
Nr sprawy: SN-III.7534.40.2017.3
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Kartuskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2017-08-11
Nieruchomość: Chmielno, gm. Chmielno, działka budowlana
Nr sprawy: GN.6821.173.2016JB
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Gorlickiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2017-05-15
Nieruchomość: Wysowa gm. Uście Gorlickie, działka budowlana
Nr sprawy: GN.6821.1.4.2016
Pełnomocnik: adw. Jolanta Staszak

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Kartuskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2017-04-28
Nieruchomość: Żukowo, gm. Żukowo, działka budowlana
Nr sprawy: G.6821.163.2015
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Kartuskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Data wydania orzeczenia: 2017-01-31
Nieruchomość: Sierakowice, działka budowlana
Nr sprawy: G.6821.132.2015JB
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odszkodowawcze ponowne
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Piaseczyńskiego ustalająca nowe odszkodowanie za dawną działkę
Data wydania orzeczenia: 2014-10-07
Nieruchomość: Tarczyn, działka budowlana, 1,9 ha
Nr sprawy: RIM.I.6821.24.2013.MK
Pełnomocnik: J. Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego uchylająca decyzję z 1972 r. o odszkodowaniu
Data wydania orzeczenia: 2014-06-24
Nieruchomość: Żukowo, działka budowlana, 0.4290 ha
Nr sprawy: NSP-III.7581.4.1.2014.DL
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną Ministra Infrastruktury ws. umorzenia postępowania
Data wydania orzeczenia: 2014-05-15
Nieruchomość: Nowa Huta, grunt rolny, 1,2 ha
Sygnatura akt: I OSK 2717/12
Pełnomocnik: adw. K. Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego uchylająca decyzję z 1984 r. o odszkodowaniu
Data wydania orzeczenia: 2014-02-20
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Białostocka
Nr sprawy: NSP-III.7581.1.81.2013.NS
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nieważność decyzji z 1984 r. o odszkodowaniu
Data wydania orzeczenia: 2013-07-29
Nieruchomość: Tarczyn, działka budowlana, 2 ha
Nr sprawy: SPN.V.7724-1-208.2008.AS
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: postępowanie nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA uchylający ponowną decyzję odmowną
Data wydania orzeczenia: 2012-11-16
Nieruchomość: Tarczyn, grunt budowlany, 2 ha
Sygnatura akt: I SA/Wa 1061/12
Pełnomocnik: adw. K. Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w wysokości 2.728.593,35 zł
Data wydania orzeczenia 2012-10-19
Nieruchomość: Gdynia przy torach kolejowych z Gdańska do Szczecina, łączna pow. 21.235 m2
Nr sprawy: MGO.72211.7.2008
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w wysokości 9.703.173,87 zł
Data wydania orzeczenia: 2012-10-14
Nieruchomość Gdańsk Piecki – Migowo, łączna pow. 44.154 m2
Nr sprawy: WS.IV.683.3.1.07.2012.MD.239805
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA uchylający decyzję Ministra Infrastruktury o umorzeniu postępowania
Data orzeczenia: 2012-08-02
Nieruchomość: Nowa Huta, grunt rolny, 12.517 m2
Sygnatura akt: I SA/Wa 952/12
Pełnomocnik: adw. K. Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w wysokości 796.008,65 zł
Data wydania orzeczenia: 2012-07-06
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska,16.159 m2
Nr sprawy: WS.IV.683.3.21.11.2012.MD.1786908
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w wysokości 280.787,72 zł
Data wydania orzeczenia: 2012-03-12
Nieruchomość: Gdynia, ul. Wejherowska i Starogardzka
Nr sprawy: MGO.72211-8/08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w wysokości 377.202,00 zł
Data wydania orzeczenia: 2011-12-30
Nieruchomość: Gdynia, ul. Tczewska, łączna pow. 2.044 m2
Nr sprawy: MGO.72211-41/10
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: postępowanie nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej z naruszeniem prawa
Data wydania orzeczenia: 2011-11-14
Nieruchomość Gdańsk Ujeścisko, łączna pow. 35.402 m2
Nr sprawy: WG-III./KJ/7724-100/07-11
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w kwocie 2.399.923,53 zł
Data wydania orzeczenia: 2010-12-06
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Ptasia, łączna pow. 12.512 m2
Nr sprawy: WS/IV/7221/o/2/09-2010/MD/314192
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność w zakresie odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2010-09-30
Nieruchomość: Gdynia, ul. Sierakowicka
Nr sprawy: BO4i-787-R-175/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w kwocie 3.485.020,04 zł
Data wydania orzeczenia: 2010-05-31
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Ptasia, łączna pow. 17.900 m2
Nr sprawy: WS/IV/7221/o/6/08-2010/MK/150040
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za działkę w kwocie 2.785.558,03 zł
Data wydania orzeczenia: 2010-05-07
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska
Nr sprawy: WS/IV/7221/o/14/09-2010/MK/125762
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1950 r. o wywłaszczeniu
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia wywłaszczeniowego
Data wydania orzeczenia: 2010-02-11
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, zabudowana nieruchomość, 1.159 m2
Nr sprawy: BO4i-787-R-479/08
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu oraz o przyznaniu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność orzeczeń – wywłaszczeniowego oraz odszkodowawczego
Data wydania orzeczenia: 2010-01-15
Nieruchomość: Gdynia, ul. Fredry, 1.004 m2
Nr sprawy: BO4y-787-R-6/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: uchylenie w całości decyzji orzekających o odszkodowaniu oraz uznanie konieczności ustalenia i wypłaty odszkodowania za zasadne
Data wydania orzeczenia: 2010-01-06
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Bulońska
Nr sprawy: BO4y-787-R-6/05
Pełnomocnik: r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomość w kwocie 215.128 zł
Data wydania orzeczenia: 2009-12-14
Nieruchomość: Gdynia, ul. Metalowa
Nr sprawy: WG/III/BS/7724-206/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji wywłaszczeniowej z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: wyrok SA w Gdańsku oddalający apelację Skarbu Państwa od wyroku z 13.11.2008r. przyznającego odszkodowanie
Data wydania orzeczenia: 2009-03-31
Sygnatura akt: I ACa 185/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności decyzji z 1986 r. o odszkodowaniu za działkę
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność decyzji z 1986 r. o odszkodowaniu za działkę
Data wydania orzeczenia: 2008-12-24
Nieruchomość: Tarczyn, działka bud., 2 ha
Nr sprawy: 2195/08
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji wywłaszczeniowej z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku przyznający spadkobiercy poprzednich właścicieli odszkodowanie w kwocie 4.506.000 zł
Data wydania orzeczenia: 2008-11-13
Sygnatura akt: I C 584/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji Wojewody Pomorskiego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej Prezydenta Miasta Gdyni z roku 1979 w części dot. przyznania odszkodowania i orzeczenie w tym zakresie o stwierdzeniu nieważności w/w decyzji.
Data wydania orzeczenia: 2007-09-26
Nieruchomość: Gdynia
Nr sprawy: BO4z-787-O-398/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji Wojewody Pomorskiego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej Prezydenta Miasta Gdyni z roku 1977 w części dot. przyznania odszkodowania i orzeczenie w tym zakresie o stwierdzeniu nieważności w/w decyzji
Data wydania orzeczenia: 2007-09-26
Nieruchomość: Gdynia
Nr sprawy: BO4z-787-O-345/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy własnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji z 1967 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o odszkodowaniu
Data wydania orzeczenia: 2007-09-12
Nr sprawy: BO4j-787-WP2-340/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy własnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji z 1967 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej o odszkodowaniu
Data wydania orzeczenia: 2007-09-12
Nr sprawy: BO4j-787-WP1-340/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy własnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji z 1967 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej części dot. odszkodowania i
uchylenie decyzji Wojewody Pomorskiego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej Prezydenta Miasta Gdyni z roku 1977 w części dot. przyznania odszkodowania i orzeczenie w tym zakresie o stwierdzeniu nieważności w/w decyzji
Data wydania orzeczenia: 2007-09-05
Nr sprawy: BO4b-787-WP-273/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1968 r. w części dot. odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2007-07-06
Nieruchomość: Gdynia, ul. Północna, działki o łącznej pow. 7752 m2
Nr sprawy: BO4b-787-R-550/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1972 r. w części dot. odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2007-07-06
Nieruchomość: Gdynia ul. Morska, 687 m2
Nr sprawy: BO4b-787-R-549/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1966 r. w części dot. odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2007-04-16
Nieruchomość: Gdynia Kamienna Góra, ul. Kasprowicza, 35 m2,
Nr sprawy: BO4z-787-R-468/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji Starosty Gdańskiego
Data wydania orzeczenia: 2007-03-30
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 30.125 m2
Nr sprawy: WG.III/AD/7724-60/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: skarga na decyzję Ministra Budownictwa stw. wydanie decyzji wywłaszczeniowej z roku 1950 z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji Ministra Budownictwa w obu instancjach
Data wydania orzeczenia: 2007-03-21
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, dom jednorodzinny
Sygnatura akt: I SA/Wa 17/07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu za odszkodowaniem
Data wydania orzeczenia: 2007-03-16
Nieruchomość: Gdynia, ul. Gniewska, 2.013 m2
Nr sprawy: BO4m-787-R-176/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomość
Data wydania orzeczenia: 2007-02-05
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 30125 m2
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-6/06/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z 1984 r.
Data wydania orzeczenia: 2007-01-11
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Bulońska, 44.159 m2
Nr sprawy: WG.III/JW/7724-65/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Rodzaj postępowania: postępowanie o odszkodowanie w związku ze stwierdzeniem wydania decyzji Wojewody Pomorskiego z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku przyznający odszkodowanie od Skarbu Państwa rep. przez Wojewodę Pomorskiego, w związku z wydaniem przez organ decyzji z naruszeniem prawa
Data wydania orzeczenia: 2006-12-08
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Ptasia, 2,77 ha
Sygnatura sprawy: I C 1630/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji wydanej w I instancji
Data wydania orzeczenia: 2006-11-02
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, dom jednorodzinny
Nr sprawy: BO4z-787-WP-78/06
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z 1983 r.
Data wydania orzeczenia: 2006-10-01
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Ptasia, 17.900 m2
Nr sprawy: RR.GK.III/JW./7724-184/05/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1966 r. w części dot. odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2006-08-18
Nieruchomość: Gdynia, ul. Wejherowska, 1.190 m2
Nr sprawy: BO4m-787-R-174/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1968 r. w części dot. odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2006-05-31
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Chłopska, 5.179 m2
Nr sprawy: BO4m-787-R-226/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: skarga Gminy Gdańsk na decyzję Wojewody Pomorskiego
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w Gdańsku oddalający skargi Gminy Miasta Gdańska na decyzję Wojewody Pomorskiego
Data wydania orzeczenia: 2006-03-16
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 64.208 m2
Sygnatura sprawy: II Sa/Gd 299/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z 1983 r.
Data wydania orzeczenia: 2006-01-12
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 30.125 m2
Nr sprawy: RR.GK.III/JW./7724-175/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie wydania orzeczenia wywłaszczeniowego z 1950 r. naruszeniem prawa
Data wydania orzeczenia: 2005-12-30
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, dom jednorodzinny
Nr sprawy: BO4-787-R-105/05
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o umorzeniu postępowania z naruszeniem prawa
Data wydania orzeczenia: 2003-06-12
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Ptasia, 2,77 ha
Nr sprawy: ORZ.5.4-WP-78/03
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Postępowania dotyczące zwróconych nieruchomości byłym właścicielom 

Rodzaj postępowania: o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej w 1979
Data wydania orzeczenia: 2013-07-24
Nieruchomość: Gdynia, ul. Chylońska, 3.555 m2
Nr sprawy: NSP-III.7581.1.30.2013.NS
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2011-03-01
Nieruchomość: Gdańsk Ujeścisko, ul. Przemyska, 20.808 m2
Nr sprawy: MGO.72211-71/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2011-03-01
Nieruchomość: Przyjaźń (powiat kartuski), 1,78 ha
Nr sprawy: G.7221-4/09
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder, r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2010-06-18
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Chłopska i Czerwony Dwór, 3.907 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-17/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2010-05-12
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Rakoczego
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-3/08/10
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2010-04-13
Nieruchomość: Gdynia, ul. Południowa, 2.337 m2
Nr sprawy: WG.III/BS/7724-176/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2009-09-10
Nieruchomość: Gdynia, ul. Żelazna, 23.087 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-42/06-08

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2009-09-07
Nieruchomość: Gdańsk, 6.713 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-34/06
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2009-09-07
Nieruchomość: Gdańsk, 4.383 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-36/06
Pełnomocnik: r.pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2009-04-02
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 5.738 m2
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-4/04/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2009-03-20
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Warszawska, 12.433 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-35/06-08
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2009-01-21
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Warszawska, 31.522 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-41/06-08
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2008-11-18
Nieruchomość: Huta Dolna, gmina Przywidz, 48.500 m2
Nr sprawy: GK.GN.II.7221-2/07/08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2008-10-23
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Warszawska, 37.744 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-42/06-08
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2008-08-26
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Potokowa, pow. 279 m2
Nr sprawy: WS-IV/72211/13/06-2008/DD
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2008-07-02
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Małomiejskia i Krzemowa, 6.110 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-27/05-08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2008-06-17
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Małomiejskia i Krzemowa, 8.250 m2
Nr sprawy: MGo-b/c-7221-1/Gd-26/05-08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2008-04-08
Nieruchomość: Gdańsk, 5.684 m2
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-36/06-08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: skarga o wznowienie postępowania
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w Gdańsku: wznowienie postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2006-04-20
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, dom jednorodzinny
Sygnatura akt: II SA/Gd 463/05
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie części wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2005-09-26
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Piecewska, 21.896 m2
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-10/04/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni orzekającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2005-02-09
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 64.208 m2
Nr sprawy: RR.GK.III/AŁ/7724-126/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja o zwrocie części wywłaszczonej nieruchomości
Data wydania orzeczenia: 2004-04-19
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Myśliwska, 64.208 m2
Nr sprawy: MGM.I-HW-7221-1/Gd-1/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Postępowania dotyczące nieruchomości przejętych na podstawie dekretu Bieruta

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy o ustaleniu odszkodowania za działkę
Data wydania orzeczenia: 2019-04-04
Nieruchomość: Warszawa, obecna ul. Mozarta, działka budowlana
Nr sprawy: 86/SD/2019
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: niewaznościowo – dekretowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia dekretowego z 1957 r. (co do części nieruchomości) i naruszenie prawa (co do pozostałej części)
Data wydania orzeczenia: 2019-05-21
Nieruchomość: Warszawa, obecna ul. Skrzetuskiego, działka budowlana
Nr sprawy: KOC/3586/Go/2019
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy o ustaleniu odszkodowania za działkę
Data wydania orzeczenia: 2016-06-07
Nieruchomość: Warszawa, ul. Osowska, działka budowlana
Nr sprawy: 179/GK/DW/2016
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy o ustaleniu odszkodowania za działkę
Data wydania orzeczenia: 2015-10-22
Nieruchomość: Warszawa, obecna ul. Mozarta, działka budowlana
Nr sprawy: 582/GK/DW/2015
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w Warszawie o wymierzeniu Prezydentowi Warszawy grzywny w kwocie 5.000 zł za niewykonanie poprzedniego wyroku tego Sądu
Data wydania orzeczenia: 2015-04-01
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. Haska, działka budowlana
Sygnatura akt: I SA/ Wa 230/15
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Mazowieckiego uchylająca decyzję Prezydenta Warszawy o odmowie odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2015-02-26
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. P. Skargi, działka budowlana z budynkiem mieszkalnym
Nr sprawy: SPN-V.7534. 2.46.2014.MB
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: niewaznościowo – dekretowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia dekretowego z 1969 r. (co do części nieruchomości) i naruszenie prawa (co do pozostałej części)
Data wydania orzeczenia: 2014-04-03
Nieruchomość: Warszawa, al. Przyjaciół, kamienica o pow. uż. 1.053 m2
Nr sprawy: KOC/5765/Go/12
Pełnomocnik: J. Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w Warszawie uchylający postanowienie wojewody o zawieszeniu postępowania o odszkodowanie za działkę
Data wydania orzeczenia: 2013-12-10
Nieruchomość: Warszawa, ul. Osowska, działka budowlana, 13.868 m2
Sygnatura akt: I SA/Wa 1565/13
Pełnomocnik: adw. K. Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Mazowieckiego uchylająca decyzję Prezydium Warszawy o odmowie odszkodowania
Data wydania orzeczenia: 2013-08-21
Nieruchomość: Warszawa, ul. P. Skargi, działka budowlana, 1.195 m2 i budynek mieszkalny
Nr sprawy: SPN-V.AS.755. 1.7.2013
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Ministra Infrastruktury stwierdzająca nieważność decyzji z 1974 r. o odszkodowaniu
Data wydania orzeczenia: 2013-08-20
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. Wzorcowa, działka budowlana, 727 m2 i budynek mieszkalny
Nr sprawy: BOI-3t-786-O-184/13
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w Warszawie nakazujący wydanie decyzji w postępowaniu o odszkodowanie za działkę
Data orzeczenia: 2012-09-25
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. Haska, działka budowlana, 615 m2
Sygnatura sprawy: I SAB/Wa 289/12
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: postępowanie o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: postanowienie Wojewody Mazowieckiego nakazujące wydanie decyzji
Data orzeczenia: 2012-09-25
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. P. Skargi, działka budowlana,1.195 m2 i budynek mieszkalny
Nr sprawy: SPN-V.7534.4.398.2012.AS
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – dekretowe
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia z 1969 r.
Data orzeczenia: 2012-09-12
Nieruchomość: Warszawa, al. Przyjaciół, kamienica o pow. uż. 1.053 m2
Nr sprawy: KO C/634/Go/12
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie nowego odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy ustalająca nowe odszkodowanie
Data wydania orzeczenia: 2010-02-24
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. Pomnikowa, 1.118 m2
Nr sprawy: GK-DW-III-ATR-7227-22-24-08
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: o ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy o odszkodowaniu za działkę dekretową
Data wydania orzeczenia: 2009-11-18
Nieruchomość: Warszawa, ul. Budowlana, działka budowlana, 534 m2
Nr sprawy: GK-DW-II-ESI-7227-15-07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: wniosek z 1948 r. o przyznanie własności czasowej działki
Rozstrzygnięcie: decyzja o ustanowieniu użytkowania wieczystego działki na rzecz spadkobierców
Data wydania orzeczenia: 2008-05-14
Nieruchomość: Warszawa, ul. Browarna (Śródmieście),  961 m2
Nr sprawy: 250/GK/DW/2008
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: niewaznościowo – dekretowe
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia dekretowego z 1961 r.
Data wydania orzeczenia: 2008-01-04
Nieruchomość: Warszawa, ul. Malczewskiego, działka budowlana, 991 m2
Nr sprawy: KOC/3883/Go/07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nieważność decyzji Prezydenta Warszawy odmawiającej odszkodowania za działkę dekretową
Data wydania orzeczenia: 2007-08-02
Nieruchomość: Warszawa, ul. Budowlana, działka budowlana, 880 m2
Nr sprawy: SPN.VIII.BO.7724-2-13/07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Mazowieckiego stwierdzająca nieważność decyzji o odszkodowaniu za działkę dekretową
Data wydania orzeczenia: 2006-09-21
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. Pomnikowa (Ochota), 1.118 m2
Nr sprawy: SPN.VIII.DW.7724-2-82/06
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Postępowania dotyczące nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o reformie rolnej

 

Rodzaj postępowania: powództwo o zapłatę odszkodowania za szkodę wyrządzoną poprzez bezprawne przejęcie i zbycie majątku przejętego w reformie rolnej
Rozstrzygnięcie: wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi zasądzający odszkodowanie za nieruchomość przejętą reformą rolną
Data wydania orzeczenia: 2019-07-02
Nieruchomość: majątek ziemski „Dobra ziemskie Golesze”, woj. łódzkie
Sygnatura akt: II C 396/18
Pełnomocnik: adw. Jolanta Staszak

 

Rodzaj postępowania: wniosek o niepopadanie zespołu pałacowo-parkowego pod działanie dekretu o reformie rolnej
Rozstrzygnięcie: ostateczna decyzja Wojewody Łódzkiego stwierdzająca, że zespół pałacowo-parkowy nie podlegał przejęciu w ramach reformy rolnej
Data wydania orzeczenia: 2018-11-19
Nieruchomość: majątek ziemski „Walichnowy”, woj. łódzkie
Nr sprawy: GN-II.7511.4.2017.RP
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Postępowania dotyczące nieruchomości zabużańskich

 

Rodzaj postępowania: rekompensata za pozostawione mienie zabużańskie
Rozstrzygnięcie: ostateczna decyzja Wojewody Pomorskiego przyznająca rekompensatę za majątek pozostawiony poza obecnymi granicami RP
Data wydania orzeczenia: 2019-07-02
Nieruchomość: Girdzikty, gm. Polany, pow. Oszmiana, województwo wileńskie, grunt rolny, 60 ha z domem
Nr sprawy: NSP-V.7541.101.2016.KP
Pełnomocnik: adw. Jolanta Staszak

 

Rodzaj postępowania: wniosek w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości zabużańskiej
Rozstrzygnięcie: przyznanie odszkodowania za utracone mienie zabużańskie w wys. 2.590.793,92 zł.
Data wydania orzeczenia: 2011-08-08
Nieruchomość: Ukraina, nieruchomość zabużańska
Nr sprawy: WG.V/JB/ŻS/7725-66/2005
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

 

Rodzaj postępowania: rekompensata za pozostawione mienie zabużańskie
Rozstrzygnięcie: ostateczna decyzja przyznająca rekompensatę za majątek pozostawiony poza obecnymi granicami RP w kwocie 479.951,64 zł (wypłacona)
Data wydania orzeczenia: 2009-06-12
Nieruchomość: Korościatyn, gmina Turczyn, powiat Równe (dawne woj. Wołyńskie)
Nr sprawy: WG.V/ŻS/RŁ/7725-210/2006
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Pozostałe zakończone postępowania

 

Rodzaj postępowania: ograniczenie prawa własności nieruchomości poprzez zezwolenie na budowę słupa energetycznego na posesji decyzją z 1974 r.
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Miasta Torunia przyznająca odszkodowanie od przedsiębiorstwa energetycznego w związku z ograniczeniem prawa własności nieruchomości (poprzez budowę słupa energetycznego)
Data wydania orzeczenia: 2019-05-05
Nieruchomość: Toruń, działka budowlana zabudowana
Nr sprawy: WGN.6821.2.2018-2019.DS
Pełnomocnik: adw. Jolanta Staszak we współpracy z Jakubem Żakiem

 

Rodzaj postępowania: o stwierdzenie nabycia spadku
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania
Data wydania orzeczenia: 2016-12-15
Nieruchomość: Warszawa, dawna ul. HASKA, działka budowlana
Sygnatura akt: I CSK 312/16
Pełnomocnik:  adw. Kacper Najder we współpracy ze Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o dział spadku (w tle z kwestią własności nieruchomości)
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego uwzględniające skargę kasacyjną spadkobierców
Data wydania orzeczenia: 2016-03-11
Nieruchomość: Warszawa, ul. Długopolska, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Sygnatura akt: I CSK 217/15
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o stwierdzenie nieważności wywłaszczenia
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę kasacyjna Miasta Gdyni, z wyjątkiem skrawka gruntu o pow. 28 m2
Data wydania orzeczenia: 2016-02-17
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka, 2.015 m2
Sygnatura akt: I OSK 1005/15
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o dział spadku (w tle z kwestią własności nieruchomości)
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej
Data wydania orzeczenia: 2015-10-30
Nieruchomość: Warszawa, ul. Długopolska, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Sygnatura akt: I CSK 217/15
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej Skarbu Państwa do rozpoznania
Data wydania orzeczenia: 2015-06-23
Nieruchomość: GDYNIA, ul. Piłsudskiego działka (część parku), 3.284 m2
Sygnatura akt:  IV CSK 769/14
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak
Artykuły opisujące tę sprawę:
Artykuł na: wyborcza.pl 
Artykuł na: radiogdansk.pl
Artykuł na: trojmiasto.pl
Artykuł na: naszemiasto.pl

 

Rodzaj postępowania: o zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa (wtórne)
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego odmawiające przyjęcia skargi kasacyjnej Prezydenta Gdyni do rozpoznania
Data wydania orzeczenia: 2014-11-20
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka budowlana, 1.159 m2 zabudowana willą
Sygnatura akt: IV CSK 349/14
Pełnomocnik: r. pr. M. Wozniak we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: niewaznościowo – nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną SKO ws. stwierdzenia nieważności orzeczenia odwoławczego PWRN w Gdańsku z 1960 r.
Data wydania orzeczenia: 2014-01-24
Nieruchomość: Szprudowo k/ Tczewa, gosp. rolne, 96 ha
Sygnatura akt: II OSK 677/13
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku uwzględniające apelacje właścicieli
Data wydania orzeczenia: 2013-12-11
Nieruchomość: Gdynia, ul. Piłsudskiego, działka (cześć parku), 3.284 m2
Sygnatura akt: III Ca 654/13
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

 

Rodzaj postępowania: o stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalające apelację Skarbu Państwa
Data wydania orzeczenia: 2013-09-18
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka budowlana, 1.159 m2 zabudowana willą
Sygnatura akt: III Ca 335/13
Pełnomocnik: r. pr. M. Woźniak we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: o stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie SR w Gdyni oddalające wniosek Skarbu Państwa
Data wydania orzeczenia: 2013-02-28
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka budowlana, 1.159 m2 zabudowana willą
Sygnatura akt: VII Ns 498/12
Pełnomocnik: r. pr. M. Woźniak we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w GDAŃSKU uchylający wadliwą decyzję
Data wydania orzeczenia: 2012-10-30
Nieruchomość: Szprudowo k/ Tczewa, gosp. rolne, 96 ha
Sygnatura akt: II SA/Gd 441/12
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: niewanościowo – nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA stwierdzający wadliwość odmownej decyzji nieważnościowej
Data wydania orzeczenia: 2010-03-02
Nieruchomość: Szprudowo k/ Tczewa, gosp. rolne, 96 ha
Sygnatura akt: I OSK 662/09
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowo – nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: postanow. NSA rozstrzygające spór kompetencyjny organów
Data wydania orzeczenia: 2010-02-10
Nieruchomość: Sanok, grunt rolny, ok. 16 ha
Sygnatura sprawy: I OW 198/09
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

 

Rodzaj postępowania: pomoc w polubownych pertraktacjach, w kwestii odzyskania prawa własności domu jednorodzinnego przy ul. Kopernika oraz ustanowienia użytkowania wieczystego części gruntu o pow. 1.368 m2 (z 5.500m2 użytkowanych poprzednio)
Data wydania orzeczenia: 2009-06-17
Nieruchomość: ul. Kopernika, działka 1.368 m2 zabudowana domem jednorodzinnym
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z roku 1963
Data wydania orzeczenia: 2007-05-24
Nieruchomość: nakłady na nieruchomości
Nr sprawy: BO4b/787/R1-261/5
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z roku 1963
Data wydania orzeczenia: 2007-05-24
Nieruchomość: nakłady na nieruchomości
Nr sprawy: BO4b/787/R2-261/5
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie naruszenia prawa w orzeczeniu o uchyleniu aktu nadania gosp. rolnego
Data wydania orzeczenia: 2007-03-12
Nieruchomość: Janowo, pow. Ostróda, gosp. Rolne,17 ha
Nr sprawy: 596/IN/06
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja MSWiA stwierdzająca nieważność uwłaszczenia na rzecz dawnego przedsiębiorstwa państwowego
Data wydania orzeczenia: 2001-10-17
Nieruchomość: Jarocin, ul. Poznańska, działka przemysł., 7.956 m2, zabudowana
Wnioskodawca: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: skarga spółki Izolacja Jarocin S.A. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę na decyzję stwierdzającą nieważność orzeczenia o nacjonalizacji Fabryki
Data wydania orzeczenia: 2001-01-12
Nieruchomość: Jarocin, ul. Poznańska, działka przemysł., 7.956 m2, zabudowana
Sygnatura sprawy: IV SA 1250/00
Wnioskodawca: Juliusz Bennich-Zalewski

 

Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja MSWiA stwierdzająca nieważność orzeczenia
o nacjonalizacji Fabryki Papy Alfons Bennich
Data wydania orzeczenia: 1999-07-27
Nieruchomość: Jarocin, ul. Poznańska, działka przemysł., 7.956 m2, zabudowana
Sygnatura sprawy:
Wnioskodawca: Juliusz Bennich-Zalewski

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie "za zwrot" lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!

DZIAŁAMY WYŁĄCZNIE W OPARCIU O WYNAGRODZENIE PROWIZYJNE OD SUKCESU, CO OZNACZA, IŻ DOPIERO Z CHWILĄ UZYSKANIA PRZEZ PAŃSTWA OKREŚLONYCH KORZYŚCI MAJĄTKOWYCH PRZYSŁUGUJE NAM WYNAGRODZENIE.

Pracujmy razem!