W ostatnim czasie dostajemy dużo zapytań od klientów w kwestii terminu składania wniosków. Przygotowaliśmy wiec poniższy poradnik, w którym wyjaśniamy budzące wątpliwości kwestie.

Pierwotny termin składania wniosków w sprawie wywłaszczeń

W poprzednich artykułach informowaliśmy, że ustawodawca zadecydował w zeszłym roku o wprowadzeniu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa dała możliwość wystąpienia o zwrot nieruchomości tylko przez część właścicieli, a więc możliwe jest odzyskanie nieruchomości w części ułamkowej, np. 1/3 nieruchomości przysługująca spadkobiercy dawnego właściciela, bez konieczności wspólnego składania wniosku z pozostałymi, niezdecydowanymi spadkobiercami.

Jednak równocześnie wprowadzono termin 12 miesięcy na złożenie wniosku o zwrot w stosunku do nieruchomości, w sprawie której od dnia uostatecznienia się decyzji o jej wywłaszczeniu/ aktu sprzedaży, minęło już 20 lat.

Termin dwunastu miesięcy został wprowadzony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie 14 maja 2019 r., termin końcowy na złożenie wniosku o zwrot przypadał na 14 maja 2020 r.

Przeczytaj również, jakich spraw dotyczy termin składania wniosków>>

 

Wydłużony termin na składanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości ze względu na COVID-19. Jaki termin obowiązuje?

Wszystko zmieniła pandemia koronawirusa. W związku z zaistniałą nadzwyczajną sytuacją, polski parlament zadecydował o zawieszeniu terminów prawa administracyjnego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zawieszenie terminów zostało ujęte w pierwszej „Tarczy Antykryzysowej” w art. 15zzr. Zastosowanie tego przepisu do terminu złożenia wniosku o zwrot nieruchomości nie ulega wątpliwości, bowiem wyczerpuje aż dwie ujęte w nim kategorie terminów zawieszonych [tj. art. 15zzr ust. 1. pkt 4) i 5)].

Podkreśliliśmy, że przepis ten w jego dosłownym brzmieniu zawiesił terminy od momentu wprowadzenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a ten  obowiązuje w Polsce od 14 marca 2020 r. W takiej sytuacji, zawieszony okres czasu pozostały do upływu terminu na złożenie wniosku o zwrot po ich odwieszeniu wynosił 2 miesiące.

„Tarczą Antykryzysową 3.0” ustawodawca uchylił zawieszenie terminów, a w myśl przepisu uchylającego zawieszone terminy zaczęły biec po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie „Tarczy 3.0”. Tutaj wielu problemów nastręcza fakt, iż ustawa uchylająca zawieszenie terminów weszła w życie 16 maja i termin siedmiodniowy wypada na 23 maja (w obu przypadkach sobota). W naszej ocenie należy przyjąć termin 24 maja 2020 r. jako dzień rozpoczęcia biegu terminów zawieszonych.  Bieg pozostałych 2 miesięcy terminu zakończy się zatem dnia 24 lipca 2020 r.

Terminy podawane przez kancelarie – dlaczego się różnią?

Ilość wątpliwości co do momentu zawieszenia terminów powoduje, że w różnych mediach i portalach można znaleźć również nowy termin składania wniosków o zwrot nieruchomości do 7 lipca 2020 r. Data te opiera się na interpretacji, że bieg terminów nie został zawieszony w dniu 14 marca 2020 r. (wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego), ale w dniu 31 marca 2020 r., czyli w dniu wejścia w życie „Tarczy Antykryzysowej 1.0”. Takie przyjęcie terminu początku zawieszenia terminu zostało wyrażone w stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości, które stwierdziło, że „Tarcza antykryzysowa” nie może działać wstecz mimo, że przepis mówi o zawieszeniu trwającym w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. W takim przypadku prawnicy wyliczają, że pozostały do upływu czas na złożenie wniosku o zwrot to tylko ok. półtora miesiąca (od 31 marca).

Takie wskazanie nie jest błędem, to kwestia interpretacji i ostrożne podejście do możliwej interpretacji sądów i organów. My również nie rekomendujemy pozostawiania sprawy o zwrot nieruchomości na ostatnią chwilę, lecz mamy wiarę w inną interpretację, która pozwoli na skuteczne złożenie wniosku o zwrot nieruchomości przez naszych klientów do 24 lipca 2020 r.

Czy warto w tej kwestii zaufać prawnikowi?

Nasza interpretacja jest korzystna dla naszych klientów. Jak wskazaliśmy powyżej, w świetle zasad postępowania administracyjnego i wobec literalnego brzmienia przepisu zawieszającego terminy, ufamy, że w większości spraw przez nas prowadzonych uda się skutecznie zaprezentować takie stanowisko przed organami i sądami administracyjnymi.

 Za „jaskółkę” tego, że sądy administracyjne mają podobny do naszego pogląd na przyjęcie daty początkowej zawieszenia terminów, można uznać postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 roku, I SA/Bk 177/20, stwierdzające, iż: 

Pomimo że ww. przepis wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r., to wynika z niego, że nierozpoczęcie biegu terminów, jak i zawieszenie terminów już rozpoczętych obowiązuje w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jeśli więc stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r., to należy przyjąć, że od tej daty z mocy prawa następuje skutek wynikający z tej normy prawnej.

Ponadto, często zadawane są nam pytania, co wówczas gdy przed 7 lipca czy 24 lipca nie mamy dokumentów dotyczących wywłaszczenia lub potwierdzonego spadkobrania. W tej sytuacji tym bardziej warto zaufać prawnikom, którzy są w stanie podjąć odpowiednie działania przed tą datą i uzupełnić braki bez szkody dla strony.

 

Czytaj również: Jak złożyć wniosek o zwrot nieruchomości wywłaszczonej w PRL – poradnik krok po kroku

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie „za zwrot” lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!