Kancelaria Reprywatyzacyjna

Zwroty nieruchomości / odszkodowania

Aktualności

Mienie zabużańskie

Marek Foryś, radca prawny - Kancelaria Reprywatyzacyjna
www.KancelariaReprywatyzacyjna.pl

Początek II Wojny Światowej spowodował hekatobombę na całym terytorium II RP. Obywatele polscy jak i inni mieszkańcy tych ziem nie wiedzieli czego się spodziewać jak i jakie działania podjąć w obliczu zagrożenia wpierw ze strony najeźdźców hitlerowskich jak i od 17 września 1939r. ze strony wojsk sowieckich.
Polska rodzina ziemiańska (rodzice wraz z trzema córkami), mieszkająca na co dzień w miejscowości Korczyn w okolicach Lwowa, na wieść o wejściu wojsk radzieckich na tereny Polskie opuściła majątek w październiku 1939r. i udała się w bezpieczniejsze miejsce, przynajmniej z założenia, do swojego domu we Lwowie.
W listopadzie 1939r., gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja cała rodzina przeniosła się do swojej rodziny w Lubelskim. Było to spowodowane obawą o własne życie, w obliczu coraz większej liczby mordów na ludności polskiej.
Los chciał, że w 1942r. udało się wszystkim powrócić na ziemie wschodnie, by już za kilkanaście miesięcy ponownie je opuścić tym razem już na dobre.
Na skutek nowego porządku powojennego, wynikającego z narzuconych Polsce układów międzynarodowych rodzina zamieszkała na terytorium Polski, gdzie równie często zmieniała adres pod którym zamieszkiwała.
Córki byłego właściciela majątku ziemskiego wystąpiły o rekompensatę za pozostawione mienie.
W trakcie toczącego się przez kilka lat postępowania administracyjnego wątpliwości urzędników zbudził fakt „powrotu” rodziny na ziemie wschodnie w trakcie wojny. Zastanawiano się czy aby na pewno rodzina opuściła Korczyn i następnie Lwów w obliczu zagrożenia wojennego czy też może jednak była to dobrowolna, niczym nie spowodowana zmiana miejsce przebywania.
Dopiero szczegółowe wyjaśnienia złożone przez wnioskodawczynie, wskazujące iż stałe przemieszczanie się rodziny pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, jak i pierwotne opuszczenie Kresów i następnie powrót na te ziemie w 1943r. były w całości podyktowane zagrożeniami wojennymi i wyłącznie troską o los rodziny, a nie radosnym podróżowaniem w tle z II Wojną Światową.

Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, prawo do rekompensaty przysługuje właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia on łącznie następujące wymogi:

1. był w dniu 1 września 1939 r. obywatelem polskim;
2. zamieszkiwał w dniu 1 września 1939 r. na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. opuścił byłe terytorium RP lub został z niego wypędzony w związku z wybuchem II wojny Światowej.
4. posiadał obywatelstwo polskie.

Wszystkie te przesłanki muszą zaistnieć łącznie, co oznacza, iż w przypadku niespełnienia się choćby jednej z nich, nie przysługuje prawo do rekompensaty za mienie pozostawione.

Mienie zabużańskie

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie "za zwrot" lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.Działamy wyłącznie w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne od sukcesu, co oznacza, iż dopiero z chwilą uzyskania przez Państwa określonych korzyści majątkowych przysługuje nam wynagrodzenie.