Kancelaria Reprywatyzacyjna


Zwroty nieruchomości
/ odszkodowania

ODZYSKALIŚMY WIELE NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘTYCH PRZEZ PAŃSTWO LUB UZYSKALIŚMY ZA NIE ODSZKODOWANIE

DOŚWIADCZENIE

Od 1996 roku specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń do nieruchomości wywłaszczonych i dekretowych warszawskich.

SKUTECZNOŚĆ

Odzyskaliśmy dla naszych Klientów wiele nieruchomości przejętych przez Państwo lub uzyskaliśmy za nie godziwe odszkodowanie.

FINANSOWANIE

Istnieje możliwość finansowania postępowania. Wynagrodzenie pobieramy tylko od sukcesu.

Członkowie zespołu Kancelarii Reprywatyzacyjnej od 1996 roku zajmują się sprawami z zakresu szeroko pojętej reprywatyzacji. Są to sprawy dotyczące nieruchomości przejętych przez Państwo Polskie w okresie przedwojennym, powojennych jak i obecnym, po roku 1989. Skutecznie odzyskujemy nieruchomości w naturze lub uzyskujemy za nie odszkodowanie. Prowadzimy ponad sto spraw tego typu z czego w zdecydowanej większości zakończonych odnieśliśmy pełen sukces. Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc. W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i zagranicą. Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego. Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.Działamy wyłącznie w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne od sukcesu, co oznacza, iż dopiero z chwilą uzyskania przez Państwa określonych korzyści majątkowych przysługuje nam wynagrodzenie.