Kancelaria Reprywatyzacyjna

Zwroty nieruchomości / odszkodowania

Osiągnięcia

ROK 2018

Data wydania orzeczenia: 2018-03-14
Nieruchomość: Zakrzewo, gm. Zakrzewo, woj. Wielkopolskie, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Złotowskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne. WYPŁACONE klientowi.
Nr sprawy: GN-RGN.6821.4.2016
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

ROK 2017

Data wydania orzeczenia: 2017-11-30
Nieruchomość: Konin (dawniej Nowy Dwór), działka budowlana
Rodzaj postępowania: o ustalenie i wypłatę odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Miasta Konina ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne. WYPŁACONE klientowi.
Nr sprawy: GN.6821.1.3.2017
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

Data wydania orzeczenia: 2017-10-17
Nieruchomość: Damasławek gm Wągrowiec, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Wielkopolskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne. WYPŁACONE klientowi.
Nr sprawy: SN-III.7534.40.2017.3
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2017-08-11
Nieruchomość: Chmielno, gm. Chmielno, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Kartuskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne. WYPŁACONE klientowi.
Nr sprawy: GN.6821.173.2016JB
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Jakubem Żakiem

Data wydania orzeczenia: 2017-05-15
Nieruchomość: Wysowa gm. Uście Gorlickie, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Gorlickiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne. WYPŁACONE klientowi.
Nr sprawy: GN.6821.1.4.2016
Pełnomocnik: adw. Jolanta Staszak

Data wydania orzeczenia: 2017-04-28
Nieruchomość: Żukowo, gm. Żukowo, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja Starosty Kartuskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne. WYPŁACONE klientowi.
Nr sprawy: G.6821.163.2015
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2017-01-31
Nieruchomość: działka budowlana w Sierakowicach
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja starosty kartuskiego ustalająca odszkodowanie za działkę przejętą pod budownictwo jednorodzinne
Nr sprawy: G.6821.132.2015JB
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

ROK 2016

Data wydania orzeczenia: 2016-12-15
Nieruchomość: WARSZAWA, d. ul. HASKA, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o stwierdzenie nabycia spadku
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania
Nr sprawy:  I CSK 312/16
Pełnomocnik:  adw. Kacper Najder we współpracy ze Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2016-06-07
Nieruchomość: WARSZAWA, ul. OSOWSKA, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy o ustaleniu odszkodowania
Nr sprawy: 179/GK/DW/2016
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2016-03-11
Nieruchomość: Warszawa, ul. Długopolska, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Rodzaj postępowania: o dział spadku (w tle z kwestią własności nieruchomości)
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego uwzględniające skargę kasacyjną spadkobierców
Nr sprawy: I CSK 217/15
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2016-02-17
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka o pow. 2.015 m2
Rodzaj postępowania: o stwierdzenie nieważności wywłaszczenia
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę kasacyjna Miasta Gdyni, z wyjątkiem skrawka gruntu o pow. 28 m2
Nr sprawy: I OSK 1005/15
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

ROK 2015

Data wydania orzeczenia: 2015-10-30
Nieruchomość: WARSZAWA, ul. Długopolska, działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Rodzaj postępowania: o dział spadku (w tle z kwestią własności nieruchomości)
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego o przyjęciu skargi kasacyjnej
Nr sprawy: I CSK 217/15
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2015-10-22
Nieruchomość: WARSZAWA, obecna ul. Mozarta, działka budowlana
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja Prezydenta Warszawy o ustaleniu odszkodowania
Nr sprawy: 582/GK/DW/2015
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2015-06-23
Nieruchomość: GDYNIA, działka (część parku) o pow. 3.284 m2 przy ul. Piłsudskiego (centrum miasta)
Rodzaj postępowania: zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Najwyższego o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej Skarbu Państwa do rozpoznania
Nr sprawy: IV CSK 769/14
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak
Artykuły opisujące tę sprawę:
Artykuł na: wyborcza.pl 
Artykuł na: radiogdansk.pl
Artykuł na: trojmiasto.pl
Artykuł na: naszemiasto.pl

Data wydania orzeczenia: 2015-04-01
Nieruchomość: WARSZAWA, dawna ul. HASKA, działka
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w Warszawie o wymierzeniu Prezydentowi Warszawy grzywny w kwocie 5.000 zł za niewykonanie poprzedniego wyroku tego Sądu
Nr sprawy: I SA/ Wa 230/15
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2015-02-26
Nieruchomość: Warszawa, ul. P. SKARGI, działka budowlana z budynkiem mieszkalnym
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja wojewody uchylająca decyzję Prezydenta W-wy o odmowie odszkodowania
Nr sprawy: SPN-V.7534. 2.46.2014.MB
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

ROK 2014

Data wydania orzeczenia: 2014-11-20
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka 1.159 m2 zabud. willą
Rodzaj postępowania: o zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa (wtórne)
Rozstrzygnięcie: postan. SN odmawiające przyjęcia skargi kasacyjnej Prezydenta Gdyni do rozpoznania
Nr sprawy: IV CSK 349/14
Pełnomocnik: r. pr. M. Wozniak we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2014-10-07
Nieruchomość: Tarczyn, działka budowlana, 1,9 ha
Rodzaj postępowania: odszkodowawcze ponowne
Rozstrzygnięcie: decyzja starosty piaseczyńskiego ustalająca nowe odszkodowanie za dawną działkę
Nr sprawy: RIM.I.6821.24.2013.MK
Pełnomocnik: J. Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2014-06-24
Nieruchomość: Żukowo, działka budowlana o pow. 0.4290 ha
Rodzaj postępowania: odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego uchylająca decyzję o odszkodowaniu z 13.12.1972r.
Nr sprawy: NSP-III.7581.4.1.2014.DL
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2014-05-15
Nieruchomość: Nowa Huta, grunt rolny, 1,2 ha
Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną Min. Infrastruktury ws. umorzenia postępowania
Nr sprawy: I OSK 2717/12
Pełnomocnik: adw. K. Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2014-04-03
Nieruchomość: Warszawa, al. Przyjaciół, kamienica o pow. uż. 1.053 m2
Rodzaj postępowania: niewaznościowo – dekretowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia dekretowego z 1969 r. (co do części nieruchomości) i naruszenie prawa (co do pozostałej części)
Nr sprawy: KOC/5765/Go/12
Pełnomocnik: J. Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2014-02-20
Nieruchomość: Gdańsk, UL. Białostocka
Rodzaj postępowania: odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego uchylająca decyzję o odszkodowaniu z 15.10.1984r.
Nr sprawy: NSP-III.7581.1.81.2013.NS
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2014-01-24
Nieruchomość: Szprudowo k/ Tczewa, gosp. rolne, 96 ha
Rodzaj postępowania: niewaznościowo – nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA oddalający skargę kasacyjną SKO ws. stwierdzenia nieważności orzeczenia odwoławczego PWRN w Gdańsku z 1960 r.
Nr sprawy: II OSK 677/13
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

ROK 2013

Data wydania orzeczenia: 2013-12-11
Nieruchomość: Gdynia, dzialka (cześć parku) o pow. 3.284 m2 przy ul. Piłsudskiego (centrum miasta)
Rodzaj postępowania: zasiedzenie nieruchomości przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku uwzględniające apelacje właścicieli
Nr sprawy: III Ca 654/13
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2013-12-10
Nieruchomość: Warszawa, ul. Osowska, działka, 13.868 m2
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w W-wie uchylający postanowienie wojewody o zawieszeniu postępowania
Nr sprawy: I SA/Wa 1565/13
Pełnomocnik: adw. K. Najder we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

Data wydania orzeczenia: 2013-09-18
Nieruchomość: Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka bud., 1.159 m2 zabud. willą
Rodzaj postępowania: o stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie SO w GDAŃSKU oddalające apelację Skarbu Państwa
Nr sprawy: III Ca 335/13
Pełnomocnik: r. pr. M. Woźniak we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim 

Data wydania orzeczenia: 2013-08-21
Nieruchomość: Warszawa, ul. Skargi, działka bud., 1.195 m2 i bud. mieszk.
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja wojewody uchylająca decyzję Prezydium W-wy o odmowie odszkodowania
Nr sprawy: SPN-V.AS.755. 1.7.2013
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2013-08-20
Nieruchomość: Warszawa, ul. Wzorcowa, działka bud., 727 m2 i budynek mieszk.
Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja Min. Infrastruktury stwierdzająca nieważność decyzji z 1974 r. o odszkodowaniu
Nr sprawy: BOI-3t-786-O-184/13
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2013-07-29
Nieruchomość: Tarczyn, działka budowlana, 2 ha
Rodzaj postępowania: nieważnościowo – odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: decyzja wojewody stwierdzająca nieważność decyzji z 1984 r. o odszkodowaniu
Nr sprawy: SPN.V.7724-1-208.2008.AS
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2013-07-24
Nieruchomość: Gdynia, ul. Chylońska, nieruchomość gruntowa o pow. 3555 m2
Rodzaj postępowania: o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja Wojewody Pomorskiego o zwrocie wywłaszczonej w 1979r. nieruchomości
Nr sprawy: NSP-III.7581.1.30.2013.NS
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2013-02-28
Nieruchomość: 
Gdynia, ul. Korzeniowskiego, działka bud., 1.159 m2 zabud. willą
Rodzaj postępowania: o stwierdzenie zasiedzenia przez Skarb Państwa
Rozstrzygnięcie: postanowienie SR w GDYNI oddalające wniosek Skarbu Państwa
Nr sprawy: VII Ns 498/12
Pełnomocnik: r. pr. M. Woźniak we współpracy z Juliuszem Bennich-Zalewskim

ROK 2012

Data wydania orzeczenia: 2012-11-16
Nieruchomość: Tarczyn, grunt budowlany, 2 ha
Rodzaj postępowania: postępowanie nieważnościowo - odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA uchylający ponowną decyzję odmowną
Sygnatura sprawy: I SA/Wa 1061/12
Pełnomocnik; Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2012-10-30
Nieruchomość: Szprudowo k/ Tczewa, gosp. rolne, 96 ha
Rodzaj postępowania: nieważnościowo - nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w GDAŃSKU uchylający wadliwą decyzję
Sygnatura sprawy: II SA/Gd 441/12
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia 2012-10-19
Nieruchomość: Gdynia przy torach kolejowych z Gdańska do Szczecina o łącznej powierzchni 21.235 m2
Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłata odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w wysokości 2.728.593,35 zł
Nr sprawy: MGO.72211.7.2008
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r.pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2012-10-14
Nieruchomość Gdańsk Piecki - Migowo o łącznej powierzchni 44.154 m2
Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłata odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w wysokości 9.703.173,87 zł
Nr sprawy: WS.IV.683.3.1.07.2012.MD.239805
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data orzeczenia: 2012-09-25
Nieruchomość: Warszawa, ul. Haska, działka bud., 615 m2
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w W-wie nakazujący wydanie decyzji
Sygnatura sprawy: I SAB/Wa 289/12
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data orzeczenia: 2012-09-25
Nieruchomość: Warszawa, ul. Skargi, działka i d. budynek mieszkalny
Rodzaj postępowania: postępowanie o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: postanow. wojewody nakazujące wydanie decyzji
Nr sprawy: SPN-V.7534.4.398.2012.AS
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

Data orzeczenia: 2012-09-12
Nieruchomość: Warszawa, al. Przyjaciół, kamienica
Rodzaj postępowania: nieważnościowo - dekretowe
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia z 1969 r.
Nr sprawy: KO C/634/Go/12
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data orzeczenia: 2012-08-02
Nieruchomość: Nowa Huta, grunt rolny, 12.517 m2
Rodzaj postępowania: nieważnościowo - odszkodowawcze
Rozstrzygnięcie: wyrok WSA w W-wie uchylający decyzje Min. Infr. o umorzeniu postępowania
Sygnatua sprawy: I SA/Wa 952/12
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2012-07-06
Nieruchomość: grunt położony w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej o powierzchni 16.159 m2
Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłata odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w wysokości 796.008,65 zł
Nr sprawy: WS.IV.683.3.21.11.2012.MD.1786908
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2012-03-12
Nieruchomość: Gdynia przy ulicach Wejherowskiej i Starogardzkiej
Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłata odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w wysokości 280.787,72 zł
Nr sprawy: MGO.72211-8/08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

ROK 2011

Data wydania orzeczenia: 2011-12-30
Nieruchomość: Gdynia, przy ul. Tczewskiej o łącznej powierzchni 2.044 m2
Rodzaj postępowania: ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w wysokości 377.202,00 zł
Nr sprawy: MGO.72211-41/10
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2011-11-14
Nieruchomość Gdańsk Ujeścisko - działki obejmujące obszar o pow. 35.402 m2
Rodzaj postępowania: postępowanie nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o wydaniu decyzji wywłaszczeniowej z naruszeniem prawa
Nr sprawy: WG-III./KJ/7724-100/07-11
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2011-08-08
Nieruchomość: Ukraina nieruchomość zabużańska
Organ prowadzący sprawę: Wojewoda Pomorski
Rodzaj postępowania: wniosek w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości zabużańskiej
Rozstrzygnięcie: przyznanie odszkodowania za utracone mienie zabużańskie w wys. 2.590.793,92 zł.
Nr sprawy: WG.V/JB/ŻS/7725-66/2005
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2011-03-01
Nieruchomość: Gdańsk Ujeścisko, ul. Przemyska działka o powierzchni 20.808 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie nieruchomości decyzja z przymiotem ostateczności
Nr sprawy: MGO.72211-71/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2011-03-01
Nieruchomość: Przyjaźń (powiat kartuski) o powierzchni 1,78 ha
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie
Nr sprawy: G.7221-4/09
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder, r.pr. Marek Foryś

ROK 2010

Data wydania orzeczenia: 2010-12-06
Nieruchomość: Gdańsk ul. Ptasia o łącznej pow. 12.512 m2
Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłata odszkodowania
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w kwocie 2.399.923,53 zł
Nr sprawy: WS/IV/7221/o/2/09-2010/MD/314192
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-09-30
Nieruchomość: Gdynia ul. Sierakowicka
Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność w zakresie odszkodowania
Nr sprawy: BO4i-787-R-175/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-06-18
Nieruchomość: Gdańsk przy ul. Chłopskiej i Czerwony Dwór o łącznej pow. 3907 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-17/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-05-31
Nieruchomość: Gdańsk przy ul. Ptasiej o łącznej pow. 17.900 m2
Rodzaj postępowania: ustalenie i wypłata odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca odszkodowanie w kwocie 3.485.020,04 zł
Nr sprawy: WS/IV/7221/o/6/08-2010/MK/150040
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-05-12
Nieruchomość: Gdańsku przy ul. Rakoczego
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca spadkobiercom poprzednich właścicieli wywłaszczoną nieruchomość
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-3/08/10
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-05-07
Nieruchomość: Gdańsk przy ul. Myśliwskiej
Rodzaj postępowania: ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości z 1984r.
Rozstrzygnięcie: decyzja przyznająca spadkobiercy poprzedniej właścicielki odszkodowanie za wywłaszczenie w kwocie 2.785.558,03 zł
Nr sprawy: WS/IV/7221/o/14/09-2010/MK/125762
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-04-13
Nieruchomość Gdyni przy ul. Południowej o pow. 2.337 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie nieruchomości
Nr sprawy: WG.III/BS/7724-176/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-03-02
Nieruchomość: Szprudowo k/ Tczewa, gosp. rolne, 96 ha
Rodzaj postępowania: niewanościowo - nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: wyrok NSA stwierdzający wadliwość odmownej decyzji nieważnościowej
Nr sprawy: I OSK 662/09
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2010-02-24
Nieruchomość: Warszawa, przy dawnej ul. Pomnikowej (Ochota), dz. o pow. 1.118 m2 
Rodzaj postępowania: postępowanie ws. nowego odszkodowania, decyzja Prezydenta Warszawy ustalajaca nowe odszkodowanie
Nr sprawy: GK-DW-III-ATR-7227-22-24-08
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2010-02-11
Nieruchomość: zabudowana nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 7 o pow.1.159 m2
Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności orzeczenia z 1950r. o wywłaszczeniu
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność orzeczenia wywłaszczeniowego
Nr sprawy: BO4i-787-R-479/08
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2010-02-10
Nieruchomość: Sanok, grunt rolny, ok. 16 ha
Rodzaj postępowania: nieważnościowo - nacjonalizacyjne
Rozstrzygnięcie: postanow. NSA rozstrzygające spór kompetencyjny organów
Sygnatura sprawy: I OW 198/09
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2010-01-15
Nieruchomość: położona w Gdyni przy ul. Fredry o pow. 1.004 m2
Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu oraz o przyznaniu odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Rozstrzygnięcie: stwierdzono nieważność orzeczeń - wywłaszczeniowego oraz odszkodowawczego
Nr sprawy: BO4y-787-R-6/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2010-01-06
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Bulońska
Rodzaj postępowania: ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Rozstrzygnięcie: uchylenie w całości decyzji orzekających o odszkodowaniu oraz uznanie konieczności ustalenia i wypłaty odszkodowania za zasadne
Nr sprawy: BO4y-787-R-6/05
Pełnomocnik: r.pr. Marek Foryś

ROK 2009

Data wydania orzeczenia: 2009-12-14
Nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Metalowej
Rodzaj postępowania: ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości z 1979r.
Rozstrzygnięcie: przyznanie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w kwocie 215.128 zł
Nr sprawy: WG/III/BS/7724-206/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r.pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2009-11-18
Nieruchomość: Warszawa, ul. Budowlana, działka, 534 m2
Rodzaj postępowania: o odszkodowanie
Rozstrzygnięcie: decyzja UM o odszkodowaniu
Nr sprawy: GK-DW-II-ESI-7227-15-07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2009-09-10
Nieruchomość: Gdynia przy ul. Żelaznej o łącznej pow. 23.087 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-42/06-08

Data wydania orzeczenia: 2009-09-07
Nieruchomość: Gdańsk, pow. 6.713 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-34/06
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2009-09-07
Nieruchomość: Gdańsk, pow. 4.383 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja (ostateczna i podlegająca wykonaniu) orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela
Nr sprawy:MGO-b-7221-1/Gd-36/06
Pełnomocnik: r.pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2009-06-17
Nieruchomość: dom jednorodzinny przy ul. Kopernika o pow. 1.368 m2
Rodzaj postępowania: pomoc w polubownych pertraktacjach, w kwestii odzyskania prawa własności domu jednorodzinnego przy ul. Kopernika oraz ustanowienia użytkowania wieczystego części gruntu o pow. 1.368 m2 (z 5.500m2 użytkowanych poprzednio)
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2009-06-12
Nieruchomość: Korościatyn, gmina Turczyn, powiat Równe (dawne woj. Wołyńskie)
Rodzaj postępowania: rekompensata za pozostawione mienie zabużańskie
Rozstrzygnięcie: ostateczna decyzja przyznająca rekompensatę za majątek pozostawiony w miejscowości Korościatyn, gmina Turczyn, powiat Równe (dawne woj. Wołyńskie) w kwocie 479.951,64 zł (wypłacona)
Nr sprawy: WG.V/ŻS/RŁ/7725-210/2006
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2009-04-02
Nieruchomość: Gdańsk ul. Myśliwska o łącz. pow. 5.738 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-4/04/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2009-03-31
Sąd: Sąd Apelacyjny Gdańsku
Rodzaj postępowania: o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji wywłaszczeniowej z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: oddalenie apelacji Skarbu Państwa od wyroku z 13.11.2008r. przyznającego odszkodowanie
Sygnatura akt: I ACa 185/09
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2009-03-20
Nieruchomość: Gdańsk, ul. Warszawska o łącz. pow. 12.433 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-35/06-08
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2009-01-21
Nieruchomość: Gdańsk ul. Warszawska o łącz. pow. 31.522 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-41/06-08
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

ROK 2008

Data wydania orzeczenia: 2008-12-24
Nieruchomość: Tarczyn, działka bud., 2 ha
Rodzaj postępowania: stwierdzenie nieważności decyzji o odszkodowaniu z 1986r.,,
Rozstrzygnięcie: decyzja stwierdzająca nieważność w/w decyzji,
Nr sprawy: 2195/08
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2008-11-18
Nieruchomość: Huta Dolna, gmina Przywidz, o łącz. pow. 48.500 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja (ostateczna i podlegająca wykonaniu) orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela.
Nr sprawy: GK.GN.II.7221-2/07/08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2008-11-13
Sąd: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Rodzaj postępowania: o zapłatę odszkodowania za wydanie decyzji wywłaszczeniowej z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: wyrok przyznający spadkobiercy poprzednich właścicieli odszkodowanie w kwocie 4.506.000 zł (wypłacone)
Sygnatura akt: I C 584/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2008-10-23
Nieruchomość: Gdańsk ul. Warszawska o łącznej pow. 37744m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja (ostateczna i podlegająca wykonaniu) orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-42/06-08
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2008-08-26
Nieruchomość: Gdańsk ul. Potokowa o łącznej pow. 279 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja (ostateczna i podlegająca wykonaniu) orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: WS-IV/72211/13/06-2008/DD
Pełnomocnik: adw. Kacper Najder

Data wydania orzeczenia: 2008-07-02
Nieruchomość: Gdańsk ul. Małomiejskia i Krzemowa o łącznej pow. 6110 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja (ostateczna i podlegająca wykonaniu) orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-27/05-08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2008-06-17
Nieruchomość: Gdańsku ul. Małomiejskia i Krzemowa o łącz. pow. 8250 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: prawomocna decyzja orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: MGo-b/c-7221-1/Gd-26/05-08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2008-05-14
Nieruchomość: Warszawa, ul. Browarna (Śródmieście), o pow. 961 m2
Rodzaj postępowania: wniosek b. z 1948 r. w trybie dekretu warszawskiego z 1945 r.,,
Rozstrzygnięcie: decyzja o ustanowieniu użytkowania wieczystego działki na rzecz spadkobierców
Nr sprawy: 250/GK/DW/2008
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2008-04-08
Nieruchomość: Gdańsk, o pow. 5684 m2
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: decyzja (ostateczna i podlegająca wykonaniu) orzekająca o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobierców poprzedniego właściciela
Nr sprawy: MGO-b-7221-1/Gd-36/06-08
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2008-01-04
Nieruchomość: Warszawa, ul. Malczewskiego, działka bud., 991 m2
Rodzaj postępowania: niewaznościowo – dekretowe
Rozstrzygnięcie: decyzja SKO stwierdzająca nieważność orzeczenia dekretowego z 1961 r.
Nr sprawy: KOC/3883/Go/07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

ROK 2007

Data wydania orzeczenia: 2007-09-26
Nieruchomość: Gdynia
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji Wojewody Pomorskiego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej Prezydenta Miasta Gdyni z roku 1979 w części dot. przyznania odszkodowania i orzeczenie w tym zakresie o stwierdzeniu nieważności w/w decyzji.
Nr sprawy: BO4z-787-O-398/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-09-26
Nieruchomość: Gdynia
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji Wojewody Pomorskiego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej Prezydenta Miasta Gdyni z roku 1977 w części dot. przyznania odszkodowania i orzeczenie w tym zakresie o stwierdzeniu nieważności w/w decyzji
Nr sprawy: BO4z-787-O-345/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-09-12
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy własnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1967 o odszkodowaniu
Nr sprawy: BO4j-787-WP2-340/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-09-12
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy własnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1967 o odszkodowaniu
Nr sprawy: BO4j-787-WP1-340/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-09-05
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy własnej decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1967 w części dot. odszkodowania
uchylenie decyzji Wojewody Pomorskiego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej Prezydenta Miasta Gdyni z roku 1977 w części dot. przyznania odszkodowania
i orzeczenie w tym zakresie o stwierdzeniu nieważności w/w decyzji
Nr sprawy: BO4b-787-WP-273/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-08-02
Nieruchomość: dekretowa działka budowlana, 880 m2, W-wa Targówek, ul. Budowlana
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji Prezyd. W-wy odmawiającej odszkodowania za działkę dekretową
Nr sprawy: SPN.VIII.BO.7724-2-13/07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2007-07-06
Nieruchomość: działki o łącznej pow. 7752 m2, Gdynia, ul. Północna
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1968r. w części dot. odszkodowania
Nr sprawy: BO4b-787-R-550/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-07-06
Nieruchomość: działka o pow. 687 m2, Gdynia ul. Morska
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1972r. w części dot. odszkodowania
Nr sprawy: BO4b-787-R-549/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-05-24
Nieruchomość: nakłady na nieruchomości
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z roku 1963
Nr sprawy: BO4b/787/R1-261/5
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-05-24
Nieruchomość: nakłady na nieruchomości
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z roku 1963
Nr sprawy: BO4b/787/R2-261/5
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-04-16
Nieruchomość: działka o pow. 35m2, Gdynia Kamienna Góra, ul. Kasprowicza
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1966r. w części dot. odszkodowania
Nr sprawy: BO4z-787-R-468/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-03-30
Nieruchomość: działka o pow. 30125 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji Starosty Gdańskiego
Nr sprawy: WG.III/AD/7724-60/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-03-21
Nieruchomość: dom jednorodzinny, Gdynia ul. Korzeniowskiego
Rodzaj postępowania: skarga na decyzję Ministra Budownictwa stw. wydanie decyzji wywłaszczeniowej z roku 1950 z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: uchylenie decyzji Ministra Budownictwa w obu instancjach
Nr sprawy: I SA/Wa 17/07
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-03-16
Nieruchomość: Gdynia, ul. Gniewska pow. 2013m2
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu za odszkodowaniem
Nr sprawy: BO4m-787-R-176/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-03-12
Nieruchomość: gosp. rolne o pow. 17 ha, Janowo pow. Ostróda
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie naruszenia prawa w orzeczeniu o uchyleniu aktu nadania gosp. rolnego
Nr sprawy: 596/IN/06
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2007-02-05
Nieruchomość: działka o pow. 30125 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: ustalenie odszkodowania
Rozstrzygnięcie: ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną w 1982r. nieruchomość
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-6/06/07
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2007-01-11
Nieruchomość: działki o łącznej pow. 44159 m2, Gdańsk, ul. Bulońska
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z roku 1984
Nr sprawy: WG.III/JW/7724-65/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

ROK 2006

Data wydania orzeczenia: 2006-12-08
Nieruchomość: działka o pow. 2,77 ha, Gdańsk, ul. Ptasia
Sąd prowadzący sprawę: Sąd Okręgowy w Gdańsku
Rodzaj postępowania: postępowanie o odszkodowanie w związku ze stwierdzeniem wydania decyzji Wojewody Pomorskiego z naruszeniem prawa
Rozstrzygnięcie: przyznanie odszkodowania od Skarbu Państwa rep. przez Wojewodę Pomorskiego, w związku z wydaniem przez organ decyzji z naruszeniem prawa
Sygnatura sprawy: IC 1630/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Woźniak

Data wydania orzeczenia: 2006-11-02
Nieruchomość: dom jednorodzinny, Gdynia ul. Korzeniowskiego
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji wydanej w I instancji
Nr sprawy: BO4z-787-WP-78/06
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2006-10-01
Nieruchomość: działka o pow. 17900 m2, Gdańsk ul. Ptasia
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z 1983r.
Nr sprawy: RR.GK.III/JW./7724-184/05/06
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2006-09-21
Nieruchomość: dekretowa działka budowlana, 1 118 m2, W-wa Ochota , ul. Pomnikowa (dawna)
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji o odszkodowaniu za działkę dekretową
Nr sprawy: SPN.VIII.DW.7724-2-82/06
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2006-08-18
Nieruchomość: działki o łącznej pow. 1190 m2, Gdynia, ul. Wejherowska
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1966r. w części dot. odszkodowania
Nr sprawy: BO4m-787-R-174/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2006-05-31
Nieruchomość: działka o pow. 5179m2, Gdańsk ul. Chłopska
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowo-odszkodowawczej z 1968r. w części dot. odszkodowania
Nr sprawy: BO4m-787-R-226/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2006-04-20
Nieruchomość: dom jednorodzinny, Gdynia ul. Korzeniowskiego
Rodzaj postępowania: skarga o wznowienie postępowania
Rozstrzygnięcie: wznowienie postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Sygnatura sprawy: II SA/Gd 463/05
Pełnomocnik: Juliusz Bennich Zalewski

Data wydania orzeczenia: 2006-03-16
Nieruchomość: działka o pow. 64 208 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: skarga Gminy Gdańsk na decyzję Wojewody Pomorskiego
Rozstrzygnięcie: oddalenie skargi Gminy Miasta Gdańska na decyzję Wojewody Pomorskiego
Sygnatura sprawy: II Sa/Gd 299/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2006-01-12
Nieruchomość: działka i pow. 30125 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności decyzji odszkodowawczej z roku 1983
Nr sprawy: RR.GK.III/JW./7724-175/05
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

ROK 2005

Data wydania orzeczenia: 2005-12-30
Nieruchomość: dom jednorodzinny, Gdynia ul. Korzeniowskiego
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie wydania orzeczenia wywłaszczeniowego z 1950r. naruszeniem prawa
Nr sprawy: BO4-787-R-105/05
Pełnomocnik: Juliusz Bennich-Zalewski, r. pr. Marek Woźniak, r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2005-09-26
Nieruchomość: działki o łącznej pow. 21896 m2, Gdańsk ul. Piecewska
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: orzeczenie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości na rzecz spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości
Nr sprawy: GK.GN.KB.7221-10/04/05
r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2005-02-09
Nieruchomość: działka o pow. 64 208 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni orzekającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: RR.GK.III/AŁ/7724-126/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2005-02-09
Nieruchomość: działka o pow. 64 208 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: utrzymanie w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni orzekającej zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Nr sprawy: RR.GK.III/AŁ/7724-126/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

ROK 2004 i wcześniejsze

Data wydania orzeczenia: 2004-04-19
Nieruchomość: działka o pow. 64 208 m2, Gdańsk ul. Myśliwska
Rodzaj postępowania: zwrot wywłaszczonej nieruchomości
Rozstrzygnięcie: orzeczenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela/spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości
Nr sprawy: MGM.I-HW-7221-1/Gd-1/04
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2003-06-12
Nieruchomość: działka o pow. 2,77 ha, Gdańsk ul. Ptasia
Rodzaj postępowania: odwoławcze
Rozstrzygnięcie: orzeczenie wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o umorzeniu postępowania z naruszeniem prawa
Nr sprawy: ORZ.5.4-WP-78/03
Pełnomocnik: r. pr. Marek Foryś

Data wydania orzeczenia: 2001-10-17
Nieruchomość: działka przemysł., 7 956 m2, zabudowana Jarocin ul. Poznańska
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: decyzja MSWiA stwierdzająca nieważność uwłaszczenia na rzecz dawnego przeds. Państwowego
Wnioskodawca: Juliusz Bennich-Zalewski 

Data wydania orzeczenia: 2001-01-12
Nieruchomość: działka przemysł., 7 956 m2, zabudowana, Jarocin ul. Poznańska
Sąd prowadzący sprawę: Naczelny Sąd Administracyjny
Sygnatura sprawy: IV SA 1250/00
Rodzaj postępowania: skarga spółki Izolacja Jarocin S.A. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Rozstrzygnięcie: oddalenie skargi na decyzję stwierdzającą nieważność orzeczenia o nacjonalizacji Fabryki
Wnioskodawca: Juliusz Bennich-Zalewski 

Data wydania orzeczenia: 1999-07-27
Nieruchomość: działka przemysł., 7 956 m2, zabudowana
Jarocin ul. Poznańska
Organ prowadzący sprawę: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sygnatura sprawy:
Rodzaj postępowania: nieważnościowe
Rozstrzygnięcie: stwierdzenie nieważności orzeczenia
o nacjonalizacji Fabryki Papy Alfons Bennich
Wnioskodawca: Juliusz Bennich-Zalewski 

Sprawdź swojego prawnika!

Liczy się specjalizacja, skuteczność i doświadczenie! Jest wielu prawników którzy przyjmą każde zlecenie czyli zajmują się wszystkim i niczym.
Jeżeli Twoje postępowanie trwa już kilka lat i wydaje się Tobie że sprawy nie idą w pozytywnym kierunku sprawdź ile prawnik, którego zatrudniasz, zakończył pozytywnie a ile przegrał spraw w zakresie zwrotów i odszkodowań!

Zazwyczaj prawnicy pobierają wynagrodzenie z góry, lub za poświęcone roboczogodziny, niezależnie od efektów swojej pracy. Wieloletnie postępowanie, nawet przegrane, może z tego powodu być dla Ciebie bardzo drogie. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, pobiera wynagrodzenie TYLKO po pozytywnym zakończeniu postępowania!

Postępowanie rewindykacyjne może się wiązać z wysokimi kosztami! Koszty mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Zapytaj się prawnika ile będziesz musiał zwrócić gminie "za zwrot" lub ile będzie Ciebie kosztował wpis sądowy. Sprawdź czy prawnik, którego zatrudniasz, w razie potrzeby sfinansuje Twoje postępowanie!

Specjalizacja i doświadczenie

Jesteśmy najprawdopodobniej jedynym tego typu podmiotem na Polskim rynku. Naszą zaletę jest ścisła specjalizacja w tej tematyce i pełna obsługa spraw.

W trakcie długoletniej działalności, stworzyliśmy zespół specjalistów z różnych branż, zapewniający kompleksową i skuteczną obsługę naszych klientów. Są wśród nas prawnicy, geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy etc.

W przypadku konieczności odnalezienia spadkobierców byłych właścicieli współpracujemy z doświadczonymi detektywami, którzy prowadzą poszukiwania zarówno w kraju jak i za granicą.

Nasi radcy prawni i adwokaci zapewniają pełną obsługę prawną naszych klientów. Istnieje możliwość abyśmy ryzyko postępowania wzięli na siebie i przy współpracy z instytucjami finansowymi sfinansowali całość postępowania, także sądowego.

Nasi pośrednicy pomogą sprzedać nieruchomość po jej odzyskaniu w naturze.Działamy wyłącznie w oparciu o wynagrodzenie prowizyjne od sukcesu, co oznacza, iż dopiero z chwilą uzyskania przez Państwa określonych korzyści majątkowych przysługuje nam wynagrodzenie.